Trang chủ Bitcoin Cách mạng Satoshi Bài 49: Cách mạng Satoshi – Phương tiện của Crypto chính...

Bài 49: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Phương tiện của Crypto chính là Kết quả của nó – theo kiến thức của phép thống kê mã hóa

lúc 19:30
Táng lên

cach-mang-satoshi

Cầu vàng – Đà Nẵng

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng
Mục 4: Nhà nước so với Xã hội
Chương 10, Phần 6: Phương tiện của Crypto chính là Kết quả của nó – theo kiến thức của phép thống kê mã hóa

Tác giả: Wendy McElroy

Theo cách mà tôi nhìn nhận, vấn đề của Phương tiện là một vấn đề 2 mặt: thứ nhất, vấn đề về Kết quả và Phương tiện; thứ hai, vấn đề của Con người và Nhà nước, đó là, phương tiện mà mọi người có thể giám sát hoặc kiểm soát Nhà nước … Phương tiện phải được cân đối và thích hợp với Kết quả, vì chúng chính là những cách dẫn đến Kết quả, có thể nói rằng, bản chất của Kết quả nằm trong quá trình hình thành nên sự tồn tại của nó. Vì vậy, việc áp dụng các phương tiện xấu xa để đạt được một kết quả tốt đẹp là một sự thất bại và vô nghĩa.

-Jacques Maritain, trong “Con người và Nhà nước”

Nhà triết học theo đạo Cơ-đốc người Pháp thế kỷ 20, Jacques Maritain đã thấy Phương tiện và Kết quả là vấn đề triết học chính trị. Ông dựa trên kết luận của mình về khoa học chính trị, tôn giáo và các bài học về lịch sử. Cuộc cách mạng Pháp đã đưa ra một mô hình về việc Kết quả đã thất bại như thế nào bởi vì Phương tiện được sử dụng để đạt được nó mang “bản chất của cái ác.” Pháp đã biến đổi từ chế độ quân chủ chuyên chế trong đó tàn phá quyền lợi của người dân sang thành “một cá thể cao cấp được gọi là Quốc gia dân tộc” mà hoạt động cùng một cách. “Liberté, Égalité, Fraternité” (Tự do, Bình đẳng, Bác ái) không bao giờ được thực hiện. Cách mạng đã không đạt được “mục tiêu cuối cùng và nhiệm vụ quan trọng nhất của xã hội chính trị hay đoàn thể chính trị”, đó là để “cải thiện các điều kiện sống của con người” và “để kiếm được lợi ích chung của số đông, theo cách mà từng người cụ thể, không chỉ trong một tầng lớp đặc quyền… thực sự có thể đạt tới biện pháp độc lập đó trong đó phù hợp với cuộc sống văn minh.”

Quan điểm của Maritain có thể được diễn đạt một cách thông tục: Bạn không thể đến chỗ đó từ chỗ này. Phương tiện mà mâu thuẫn với mục đích thì sẽ không bao giờ đạt được nó; một hạt dẻ không thể biến thành một cây cà chua. Sự đàn áp sẽ không tạo ra tự do. Bạo lực sẽ không dẫn đến hòa bình. Các phương tiện của Cách mạng Pháp đã dẫn nó đến một hình thức khác của chủ nghĩa nhà nước.

Tiền mã hóa giải quyết vấn đề triết học chính trị bởi vì nó là đồng thời là phương tiện và kết quả. Chiến lược: phi tập trung hóa các sàn giao dịch tài chính thông qua một blockchain để bỏ qua các bên thứ ba đáng tin cậy và trao lại quyền kiểm soát tiền tệ cho cá nhân. Kết quả chính trị: phi tập trung hóa các sàn giao dịch tài chính để bỏ qua các bên thứ ba đáng tin cậy và trả lại quyền kiểm soát tiền tệ cho cá nhân. Mahatma Gandhi đã phát biểu rằng, “các phương tiện chính là kết quả đang trong tiến trình.” Cryptocurrency tiếp tục phá vỡ sự khác biệt để các phương tiện trở thành kết quả.

Một vài phương pháp tiếp cận rất hùng hồn và gắn kết chặt chẽ với nhau. Trong khuôn khổ tư tưởng, chủ nghĩa tự do song song với crypto bởi vì phương tiện và kết quả quả nó cũng giống hệt nhau. Các phương tiện: “tất cả những thứ mang tính hòa bình.” Kết quả: một xã hội trong đó các cá nhân trao đổi một cách hòa bình. Tương tác hòa bình chính là phương tiện và kết quả của chủ nghĩa tự do. Giống như crypto, chủ nghĩa tự do bỏ qua vấn đề của bên thứ ba đáng tin cậy — đó là Nhà nước — và hoạt động trên cơ sở ngang hàng (peer-to-peer), ngay cả trong các liên doanh tập thể. Cả crypto và chủ nghĩa tự do đều giải quyết những gì Maritain xem như là “thế tiến thoái lưỡng nan” giữa hai Phương tiện và Kết quả.

Học thuyết nguy hiểm của “Kết quả biện minh cho phương tiện”

Hầu hết các nhà khoa học chính trị tập trung chặt chẽ vào Kết quả, chẳng hạn như bảo mật, tính đa dạng, hoặc dân chủ. Các tư tưởng mang tính đối lập dựa theo kết quả cạnh tranh của chúng, chứ không phải phương tiện của chúng; chúng có ủng hộ chủ quyền hay chủ nghĩa toàn cầu, đa dạng hay chế độ nhân tài, tự do thương mại hay chính sách bảo hộ?

Khi kết quả được thiết lập, một “menu” của phương tiện được xem xét kỹ lưỡng cho những cái sẽ đạt được mục tiêu nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể. Những câu hỏi cơ bản hơn về mối quan hệ giữa phương tiện và kết quả rất hiếm khi được hỏi. Chiến tranh có thể mang lại hòa bình không? Công tác kiểm duyệt có thể tạo ra một xã hội mở không? Việc cấm crypto có bảo vệ được tự do tài chính hoặc sự an toàn của mọi người không? Những con người thiết thực này này không đồng ý với phân tích của Maritain; họ thậm chí còn không cân nhắc nó.

Một giải thích về “hố sâu” giữa các phương tiện và kết quả đó là, kết quả thực sự của một chiến lược khác với cái đã nêu ở trên. Đó là, mục tiêu đã nêu là một lời nói dối, và các phương tiện để đạt được nó phải thích hợp với kết quả thực. Sự lừa gạt rõ ràng như vậy thường dễ nhận ra, tuy nhiên, đặc biệt là theo thời gian.

Hãy e sợ sức mạnh của từ “NHƯNG”

Một chiêu trò “ảo thuật” khác đến từ các nhà thống kê crypto, những người tuyên bố rằng họ chia sẻ cùng một mục tiêu như những người vô chính phủ lĩnh vực crypto … hoặc gần thế. Nói cách khác, cơ sở thảo luận trở thành phương tiện, chứ không phải kết quả. Các nhà thống kê crypto có thể đồng ý rằng mọi người nên kiểm soát tài sản của chính họ và các ngân hàng tham nhũng. Tuy nhiên, họ muốn cùng một cơ quan đã tạo ra các ngân hàng trung ương để điều tiết crypto.

“Các cá nhân nên kiểm soát tài sản của mình”, họ nói, “nhưng chúng ta cần phải loại bỏ kẻ buôn ma túy và những kẻ trốn thuế làm mất uy tín cộng đồng.” Giải pháp: chỉ những người dùng mong muốn thực sự mới có tự do tài chính.

“Cá nhân có quyền được bảo mật tài chính”, họ thừa nhận, “nhưng chỉ những người có điều gì đó để che giấu mới phản đối việc báo cáo “hợp lý”. Giải pháp: mọi người nên đưa ra những tiết lộ mang tính ‘hợp lý’ để loại ra những người đang che giấu điều gì đó.

“Các cá nhân chính xác 100% về sự tham nhũng của tiền tệ fiat và các ngân hàng trung ương,” họ thừa nhận, “nhưng hệ thống có thể được cải cách.” Giải pháp: một hệ thống tham nhũng được bảo tồn trên danh nghĩa của sự ổn định trong khi crypto thì bị trừng phạt.

“Những người có quan điểm cấp tiến trong lĩnh vực Crypto có thể bày tỏ quan điểm đã từng phục vụ một mục đích,” họ thừa nhận, “nhưng cuộc bàn luận hiện tại về chủ nghĩa vô chính phủ hoặc tiền tệ riêng tư mang tính cực đoan và cản trở sự tôn trọng.” Giải pháp: Những người có quan điểm cấp tiến này nên im lặng hoặc “bị” làm cho im lặng.

Các nhà thống kê crypto đem Phương tiện ra để đấu với Kết quả, điều này phá hủy mục tiêu của tự do. Bởi vì các phương tiện chính là kết quả đang được tiến hành. Việc sử dụng nhà nước hoặc bạo lực khác để thúc đẩy crypto chỉ càng làm nhà nước mạnh hơn mà thôi.

Trong cuốn ”Tiếng nói của Sự thật”, Gandhi đã khẳng định, “Đối với tôi, nhiêu đó là đủ để biết phương tiện. Phương tiện và kết quả là những thuật ngữ có thể hoán đổi trong triết lý sống của tôi.” Hai cách để phá hoại crypto đó là phản đối kết quả hoặc phương tiện của nó bởi vì kết quả và phương tiện giống hệt nhau.

Họ nói nghe thật hợp lý

Những người tranh luận về crypto khi sự trao quyền tài chính cho các cá nhân gặp phải sự lôi cuốn về cái gọi là thực tại. Sự tự do hoàn toàn cho cá nhân là điều không thể, nó được tranh luận, nhưng một sự gia tăng đáng kể trong tự do tài chính vẫn nằm trong tầm tay. Nó có thể được nắm bắt, tuy nhiên, chỉ khi người dùng crypto thỏa hiệp với hệ thống hiện có. Nếu không, sự hoàn hảo sẽ trở thành kẻ thù của cái tốt.

“Cái được gọi là Thực tại”, lý do có cụm “được gọi là” bởi vì crypto và blockchain đã cung cấp tự do tài chính cho các cá nhân. Ngân hàng trung ương và kiểm soát nhà nước là thực tại cũ mà trong đó họ cố gắng duy trì sự liên quan của mình một cách tuyệt vọng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà thống kê crypto ủng hộ sự thỏa hiệp để cả hai bên “giành chiến thắng”. Điều đó là không thể. Nhà nước chỉ là “tên trộm trong ngõ hẻm” – người mở rộng “sự lựa chọn” của “tiền tệ của bạn hoặc cuộc sống của bạn”. Một tên trộm có tính triết học hoặc người biện hộ cho hắn có thể giải thích tại sao động lực là một tình huống “đôi bên đều có lợi” vì nó đạt được sự đồng ý – khi bạn rời khỏi con hẻm một cách an toàn; sau tất cả, việc giết chết bạn là công việc, và nó giúp loại bỏ một vụ cướp lặp đi lặp lại. Bạn có thể từ bỏ tài sản của mình và bỏ đi, nhưng bạn không phải là người chiến thắng. Bạn giành chiến thắng bằng cách sử dụng crypto cho phép bạn đi bộ quanh con hẻm và tên trộm.

Nhà nước không đồng sở hữu tài sản bằng cách chĩa một khẩu súng; tất cả những gì họ làm là kiểm soát bằng bạo lực. Hầu hết mọi người đều đồng ý; sẽ là sai về mặt đạo đức khi lấy tài sản từ một người vô tội bằng vũ lực. Để tránh những tranh luận về đạo đức, nơi mà họ trở nên yếu thế, các nhà thống kê crypto sử dụng một chiêu trò “ảo thuật” khác. Họ cố gắng thay thế thực tế cho đạo đức như là một trọng tâm của cuộc tranh luận. Họ cho phép tập hợp của các “mục đích cao cả” chống lại các quyền lợi của một cá nhân. Xã hội yêu cầu sự áp đặt các quy tắc ưu tiên, họ duy trì nó, hoặc nếu không tai họa sẽ xảy ra.

Để hình dung hậu quả của việc nâng cao cái gọi là ‘thực hành’ trên đạo đức, hãy tưởng tượng giờ đang là năm 1858, và bạn đang sống trong một trang trại ở miền Bắc nước Mỹ. Một người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà bạn với giấy tờ ghi lại quyền sở hữu một nô lệ của anh ta – người mà bạn đang cho trú ẩn trong nhà. Người nô lệ quỳ xuống dưới chân bạn, cầu xin để có chỗ trú ẩn, trong khi các chủ sở hữu nô lệ lại đang cố dùng lý lẽ để thuyết phục bạn. Đầu tiên, Đạo luật nô lệ Fugitive năm 1850, trong đó bạn sẽ bị coi là vi phạm pháp luật nếu sở hữu “tài sản của anh ta”. Sau đó, chủ sở hữu nô lệ tuyên bố rằng ông cũng phản đối chế độ nô lệ, nhưng nền kinh tế hiện tại của miền Nam sẽ sụp đổ mà không có nó. Nếu chế độ nô lệ phải ngừng đột ngột, thì chính hệ thống chính trị sẽ sụp đổ. Không! Chế độ nô lệ sẽ bị loại bỏ, anh ta đảm bảo với bạn như vậy, nhưng bây giờ, bạn phải giao nộp người đàn ông da đen đang run rẩy dưới chân bạn.

Một người theo chủ nghĩa tự do sẽ bác bỏ việc vi phạm quyền tự chủ của nô lệ bằng cách trả lời rằng, “Không có sự cân nhắc thực tế nào có thể bỏ qua quyền của một người đối với cơ thể của chính người đó.” Một người vô chính phủ lĩnh vực crypto sẽ phản đối lời tuyên bố rằng lực lượng nhà nước là cần thiết bằng cách trả lời rằng, “Không có cân nhắc thực tế nào có thể bỏ qua quyền của một người đối với người của mình, kể cả các sản phẩm lao động của người đó.”

Kết luận

Cuộc xung đột giữa các nhà vô chính phủ trong lĩnh vực crypto và các nhà thống kê crypto không chỉ đơn thuần là về Phương tiện. Nó không chỉ đơn thuần là làm thế nào để “đến được điểm đó từ điểm này”. “Điểm đó” được thảo luận là một đích đến hoàn toàn khác. Khi các phương tiện được hai bên ủng hộ có tính mâu thuẫn, thì mục tiêu của họ cũng sẽ mâu thuẫn.

Sự lựa chọn chính trị dẫn đến “cuộc đấu tranh vĩnh cửu” của Rothbard giữa Tự do và Quyền lực. Xung đột hiện tại cũng giống như trong quá khứ. Một bài báo học thuật gần đây đã hồi tưởng lại lịch sử: “Trừng phạt việc giả mạo bằng cái chết. Vào đầu thế kỷ 19 của nước Anh, tiền tệ giả mạo được coi là một mối đe dọa mà nó đã bị trừng phạt với án tử hình.” Đó là mức độ nghiêm trọng mà nhà nước coi trọng khi xét đến “tính thiêng liêng” của tiền tệ của họ. Hãy tưởng tượng mức độ nghiêm trọng sẽ thấy nào khi một loại tiền tệ “giả” cung cấp một lựa chọn thay thế thực tế và hoạt động cho toàn bộ hệ thống.

Bài 48: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Chủ nghĩa duy tâm Crypto là tương lai mà các nhà thống kê Crypto cần phỉ báng

Bài 50: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Crypto thực hành chủ nghĩa vô chính phủ kỹ thuật số và phá vỡ các khái niệm cũ

Dịch giả: Diệu Anh

Theo Tapchibitcoin

Táng lên

MỚI CẬP NHẬT