Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Báo cáo: Số giao dịch Bitcoin được xác nhận tăng đột biến...

Báo cáo: Số giao dịch Bitcoin được xác nhận tăng đột biến trong tháng 4 tương tự tháng 12 năm 2017

lúc 11:38
Táng lên

Mời đây, công ty nghiên cứu dữ liệu giao dịch blockchain của Bitcoin, Longhash, đã báo cáo về số lượng giao dịch được xác nhận hàng ngày (confirmed transactions) của Bitcoin tăng cao trong tháng 4, vượt qua mức 400.000 lần, điều tương tự đã sảy ra khi giá Bitcoin đạt đỉnh 20.000 USD tháng 12 năm 2017.

transactions

Biểu đồ transactions BTC từ 2013 tới tháng 4 năm 2019.

Số transactions Bitcoin được xác nhận thường tăng đột biến cùng lúc với giá tăng đột biến, mặc dù không có mối quan hệ trực tiếp nào giữa giá đang làm và số lượng giao dịch hàng ngày được xử lý.

Mặc dù mức transactions hàng ngày hiện tại vẫn chưa phá vỡ kỷ lục mọi thời đại, chỉ cao hơn 490.000 giao dịch, nhưng nó không còn xa nữa. Nếu giá Bitcoin tiếp tục tăng, chúng ta có thể thấy một kỷ lục mới cho các giao dịch được xác nhận đôi khi trong vài tháng tới.

Tốc độ tạo khối của Bitcoin về cơ bản là ổn định và có giới hạn về kích thước của một khối. Do đó, các giao dịch có thể được xác nhận mỗi ngày có giới hạn trên. Mặc dù vậy, Bitcoin vẫn chưa đạt đến giới hạn trên, do đó, việc tăng các transactions được xác nhận hàng ngày có thể được coi là sự phản ánh sự gia tăng trong hoạt động của mạng Bitcoin.

Nhưng bất kể giá nào, số lượng transactions ngày càng tăng là một dấu hiệu tốt. Sự gia tăng các giao dịch hàng ngày cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với chính Bitcoin, điều này báo hiệu tốt cho triển vọng tương lai của tiền điện tử.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin | Longhash

• Cập nhật tin tức tại Telegram


Táng lên

MỚI CẬP NHẬT