Cách mạng Satoshi - Tạp Chí Bitcoin

Cách mạng Satoshi

Cách mạng Satoshi Cuộc cách mạng năm 2009 đã diễn ra hoàn toàn trong thầm lặng bởi nó quá bình lặng, có trật tự và hoàn toàn thuộc về thế giới công nghệ thông tin. Năm 2009, Satoshi Nakamoto đã đưa ra phần mềm mã nguồn mở nơi một đồng tiền số hóa, hay còn gọi là bitcoin, được đưa vào một cuốn sổ cái không thể thay đổi và minh bạch gọi là blockchain. “ Bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thế giới bằng cách chiến đấu với thực tại. Để thay đổi được thế giới, hãy làm ra một thứ mới mẻ đến nỗi thực tại trở nên lỗi thời” R.Buckminster Fuller  

Cách mạng Satoshi

Trang chủ Bitcoin Cách mạng Satoshi
Cách mạng Satoshi Cuộc cách mạng năm 2009 đã diễn ra hoàn toàn trong thầm lặng bởi nó quá bình lặng, có trật tự và hoàn toàn thuộc về thế giới công nghệ thông tin. Năm 2009, Satoshi Nakamoto đã đưa ra phần mềm mã nguồn mở nơi một đồng tiền số hóa, hay còn gọi là bitcoin, được đưa vào một cuốn sổ cái không thể thay đổi và minh bạch gọi là blockchain. “ Bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thế giới bằng cách chiến đấu với thực tại. Để thay đổi được thế giới, hãy làm ra một thứ mới mẻ đến nỗi thực tại trở nên lỗi thời” R.Buckminster Fuller  
cach-mang-satoshi

Bài 1: [Series] Cuộc cách mạng Satoshi – Lời dạo đầu

“ Bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thế giới bằng cách chiến đấu với thực tại. Để thay đổi được thế giới,...
cach-mang-satoshi-bai-21

Bài 21: Tinh thần của Satoshi đang bị đe dọa bởi các ICO?  [SERIES...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Chương 2: Sự riêng tư trong tình trạng cấp thiết Phần 4: Khi sự riêng tư lại...
cach-mang-satoshi-bai-2

Bài 2: [Series] Cuộc cách mạng Satoshi – Không cần lòng tin

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Xem thêm :Lời dạo đầu Chương 1: Vấn đề bên thứ ba được ủy thác Phần 1 -...
cach-mang-satoshi-o-day-nha-nuoc-khong-ton-tai

Bài 30: [SERIES] Cách mạng Satoshi – “Ở đây. Nhà nước không tồn tại!”

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 3: Sự phân quyền Chương 7: Động lực chính trị của Sự phân quyền ...
cac-san-giao-dich-tap-trung-dang-huy-hoai-chung-ta-nhu-the-nao

Bài 27: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Các sàn giao dịch tập trung đang...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 2: Sự riêng tư trong tình trạng cấp thiết Chương 6: Sự riêng tư...
chu-ngia-duy-tam-crpto

Bài 48: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Chủ nghĩa duy tâm Crypto là tương...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 4: Nhà nước so với Xã hội Chương 10, Phần 5: Chủ nghĩa duy tâm Crypto...
cach-mang-satoshi-bai-28

Bài 28: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Đừng quốc hữu hóa sự riêng tư...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 2: Sự riêng tư trong tình trạng cấp thiết Chương 6: Sự riêng tư...
cach-mang-satoshi-bai-40

Bài 40: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Tiền của bạn phục vụ cho bạn...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 4: Nhà nước so với Xã hội Chương 9, Phần 4: Tiền của bạn phục vụ...
cach-mang-satoshi-bai-24

Bài 24: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Sự im lặng và Linh hồn của...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 2: Sự riêng tư trong tình trạng cấp thiết Chương 6: Sự riêng tư...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN