Cách mạng Satoshi - Tạp Chí Bitcoin

Cách mạng Satoshi

Cách mạng Satoshi Cuộc cách mạng năm 2009 đã diễn ra hoàn toàn trong thầm lặng bởi nó quá bình lặng, có trật tự và hoàn toàn thuộc về thế giới công nghệ thông tin. Năm 2009, Satoshi Nakamoto đã đưa ra phần mềm mã nguồn mở nơi một đồng tiền số hóa, hay còn gọi là bitcoin, được đưa vào một cuốn sổ cái không thể thay đổi và minh bạch gọi là blockchain. “ Bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thế giới bằng cách chiến đấu với thực tại. Để thay đổi được thế giới, hãy làm ra một thứ mới mẻ đến nỗi thực tại trở nên lỗi thời” R.Buckminster Fuller  

Cách mạng Satoshi

Trang chủ Bitcoin Cách mạng Satoshi
Cách mạng Satoshi Cuộc cách mạng năm 2009 đã diễn ra hoàn toàn trong thầm lặng bởi nó quá bình lặng, có trật tự và hoàn toàn thuộc về thế giới công nghệ thông tin. Năm 2009, Satoshi Nakamoto đã đưa ra phần mềm mã nguồn mở nơi một đồng tiền số hóa, hay còn gọi là bitcoin, được đưa vào một cuốn sổ cái không thể thay đổi và minh bạch gọi là blockchain. “ Bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thế giới bằng cách chiến đấu với thực tại. Để thay đổi được thế giới, hãy làm ra một thứ mới mẻ đến nỗi thực tại trở nên lỗi thời” R.Buckminster Fuller  
cach-mang-satoshi-bai-5

Bài 5: [Series] Cuộc cách mạng Satoshi – Lý thuyết tiền tệ

Xem thêm: Cuộc cách mạng Satoshi – Chương 1 – Phần 1 – Mục 3 – Tư tưởng và chính trị Cuộc cách mạng Satoshi:...
cuoc-cach-mang-cua-satoshi-chuong-1-phan-1-muc-1

Bài 3: [Series] Cuộc cách mạng Satoshi – Tại sao và bằng cách...

Xem thêm:  Cuộc cách mạng Satoshi – Chương 1 – Phần 1 – Mục 1 – Không cần lòng tin Cách mạng Satoshi: Cuộc cách...
cach-mang-satoshi-bai-6

Bài 6: [Series] Cuộc cách mạng Satoshi – Khi công nghệ gặp Chủ nghĩa...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Chương 1: Vấn đề bên thứ ba được ủy thác Phần 2: Học thuyết tiền tệ Khi...
cach-mang-satoshi-bai -4

Bài 4: [Series] Cuộc cách mạng Satoshi – Tư tưởng và chính trị

Xem thêm :  Cuộc cách mạng Satoshi – Chương 1 – Phần 1 – Mục 2 – Tại sao và bằng cách nào Chính...
cach-mang-satoshi-bai-2

Bài 2: [Series] Cuộc cách mạng Satoshi – Không cần lòng tin

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Xem thêm :Lời dạo đầu Chương 1: Vấn đề bên thứ ba được ủy thác Phần 1 -...
cach-mang-satoshi

Bài 1: [Series] Cuộc cách mạng Satoshi – Lời dạo đầu

“ Bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thế giới bằng cách chiến đấu với thực tại. Để thay đổi được thế giới,...
cach-mang-satoshi-bai-7

Bài 7: [Series] Cuộc cách mạng Satoshi – Những câu chuyện cảnh tỉnh từ...

  Chương 1: Vấn đề bên thứ ba được ủy thác Phần 2:  Học thuyêt tiền tệ Những câu chuyện cảnh tỉnh từ tiền kĩ thuật số...

Bài 17: [SERIES] Cuộc cách mạng Satoshi – Crypto. Một mô hình mới của...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Chương 2: Sự riêng tư trong tình trạng cấp thiết Phần 4: Khi sự riêng tư lại...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN