Cách mạng Satoshi - Tạp Chí Bitcoin

Cách mạng Satoshi

Cách mạng Satoshi Cuộc cách mạng năm 2009 đã diễn ra hoàn toàn trong thầm lặng bởi nó quá bình lặng, có trật tự và hoàn toàn thuộc về thế giới công nghệ thông tin. Năm 2009, Satoshi Nakamoto đã đưa ra phần mềm mã nguồn mở nơi một đồng tiền số hóa, hay còn gọi là bitcoin, được đưa vào một cuốn sổ cái không thể thay đổi và minh bạch gọi là blockchain. “ Bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thế giới bằng cách chiến đấu với thực tại. Để thay đổi được thế giới, hãy làm ra một thứ mới mẻ đến nỗi thực tại trở nên lỗi thời” R.Buckminster Fuller  

Cách mạng Satoshi

Trang chủ Bitcoin Cách mạng Satoshi
Cách mạng Satoshi Cuộc cách mạng năm 2009 đã diễn ra hoàn toàn trong thầm lặng bởi nó quá bình lặng, có trật tự và hoàn toàn thuộc về thế giới công nghệ thông tin. Năm 2009, Satoshi Nakamoto đã đưa ra phần mềm mã nguồn mở nơi một đồng tiền số hóa, hay còn gọi là bitcoin, được đưa vào một cuốn sổ cái không thể thay đổi và minh bạch gọi là blockchain. “ Bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thế giới bằng cách chiến đấu với thực tại. Để thay đổi được thế giới, hãy làm ra một thứ mới mẻ đến nỗi thực tại trở nên lỗi thời” R.Buckminster Fuller  
Cuoc cach mang satoshi

Bài 46: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Crypto là cuộc cách mạng của hy...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 4: Nhà nước so với Xã hội Chương 10, Phần 3: Crypto là cuộc cách mạng...
Chien-luoc-tiep-can-su-rieng-tu-cua-satoshi

Bài 26: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Chiến lược tiếp cận Sự riêng tư của...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 2: Sự riêng tư trong tình trạng cấp thiết Chương 6: Sự riêng tư...
cach-mang-satoshi-bai-20

Bài 20: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Riêng tư, ẩn danh và kí danh

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Chương 2: Sự riêng tư trong tình trạng cấp thiết Phần 4: Khi sự riêng tư lại...
cach-mang-satoshi-bai-21

Bài 21: Tinh thần của Satoshi đang bị đe dọa bởi các ICO?  [SERIES...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Chương 2: Sự riêng tư trong tình trạng cấp thiết Phần 4: Khi sự riêng tư lại...
cach-mang-satoshi-bai-29

Bài 29: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Tầm quan trọng của sự phân quyền:...

  Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 3: Sự phân quyền Chương 7: Động lực chính trị của Sự phân quyền ...

Bài 14: [SERIES] Cuộc cách mạng Satoshi – Wall Streeting Bitcoin

  Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Chương 1: Vấn đề bên thứ ba ủy thác Chương 3: Nỗ lực làm...
cach-mang-satoshi-bai-39

Bài 39: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Thị trường tự do có thể cung...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 4: Nhà nước so với Xã hội Chương 9, Phần 3: Thị trường tự do có...
cach-mang-satoshi-bai -4

Bài 4: [Series] Cuộc cách mạng Satoshi – Tư tưởng và chính trị

Xem thêm :  Cuộc cách mạng Satoshi – Chương 1 – Phần 1 – Mục 2 – Tại sao và bằng cách nào Chính...
crypto-va-ket-cau-cua-cuoc-dau-tranh-giai-cap

Bài 38: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Crypto và Kết cấu của Cuộc đấu...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 4: Nhà nước so với Xã hội Chương 9, Phần 2: Crypto và Kết cấu của...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN