Cách mạng Satoshi - Tạp Chí Bitcoin

Cách mạng Satoshi

Cách mạng Satoshi Cuộc cách mạng năm 2009 đã diễn ra hoàn toàn trong thầm lặng bởi nó quá bình lặng, có trật tự và hoàn toàn thuộc về thế giới công nghệ thông tin. Năm 2009, Satoshi Nakamoto đã đưa ra phần mềm mã nguồn mở nơi một đồng tiền số hóa, hay còn gọi là bitcoin, được đưa vào một cuốn sổ cái không thể thay đổi và minh bạch gọi là blockchain. “ Bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thế giới bằng cách chiến đấu với thực tại. Để thay đổi được thế giới, hãy làm ra một thứ mới mẻ đến nỗi thực tại trở nên lỗi thời” R.Buckminster Fuller  

Cách mạng Satoshi

Trang chủ Bitcoin Cách mạng Satoshi
Cách mạng Satoshi Cuộc cách mạng năm 2009 đã diễn ra hoàn toàn trong thầm lặng bởi nó quá bình lặng, có trật tự và hoàn toàn thuộc về thế giới công nghệ thông tin. Năm 2009, Satoshi Nakamoto đã đưa ra phần mềm mã nguồn mở nơi một đồng tiền số hóa, hay còn gọi là bitcoin, được đưa vào một cuốn sổ cái không thể thay đổi và minh bạch gọi là blockchain. “ Bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thế giới bằng cách chiến đấu với thực tại. Để thay đổi được thế giới, hãy làm ra một thứ mới mẻ đến nỗi thực tại trở nên lỗi thời” R.Buckminster Fuller  
cach-mang-satoshi-bai-28

Bài 28: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Đừng quốc hữu hóa sự riêng tư...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 2: Sự riêng tư trong tình trạng cấp thiết Chương 6: Sự riêng tư...
cuoc-cach-mang-crypto-se-khong-bi-tap-trung-hoa

Bài 45: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Cuộc cách mạng tiền mã hóa sẽ...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 4: Nhà nước so với Xã hội Chương 10, Phần 2: Cuộc cách mạng tiền mã...

Bài 44: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Chìa khóa cho sự thành công của...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 4: Nhà nước so với Xã hội Chương 10, Phần 1: Chìa khóa cho sự thành...

Bài 11: [SERIES] Cuộc Cách mạng Satoshi – Tin buồn: Chính phủ đang để...

Cách mạng Satoshi: Cuộc Cách mạng của hi vọng Chương 1: Vấn đề bên thứ ba ủy thác Phần 3: Đi ngược lại ý...
Cuoc cach mang satoshi

Bài 46: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Crypto là cuộc cách mạng của hy...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 4: Nhà nước so với Xã hội Chương 10, Phần 3: Crypto là cuộc cách mạng...
Cach-mang-Satoshi-Nakamoto

Bài 52: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Chủ nghĩa vô chính phủ Crypto và...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 5: Giải cứu thế giới thông qua chủ nghĩa vô chính phủ Chương 11, Phần 3:...
ban-la-mot-phan-cua-cah-mang-hay-mot-phan-cua-cuoc-chien-tranh

Bài 31: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Bạn là một phần của Cuộc cách...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 3: Sự phân quyền Chương 7: Động lực chính trị của Sự phân quyền ...
cac-san-giao-dich-tap-trung-dang-huy-hoai-chung-ta-nhu-the-nao

Bài 27: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Các sàn giao dịch tập trung đang...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 2: Sự riêng tư trong tình trạng cấp thiết Chương 6: Sự riêng tư...
cach-mang-satoshi-o-day-nha-nuoc-khong-ton-tai

Bài 30: [SERIES] Cách mạng Satoshi – “Ở đây. Nhà nước không tồn tại!”

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 3: Sự phân quyền Chương 7: Động lực chính trị của Sự phân quyền ...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN