Tiền bitcoin Tiền ethereum Tiền ảo Tiền kỹ thuật số Tiền điện tử

Tiền điện tử

Tiền ethereum

Tiền ảo

Tiền kỹ thuật số

Tiền điện tử

tiền điện tử

tiền bitcoin

tiền ảo

tiền ethereum

tiền kỹ thuật số

Cách mạng Satoshi

Cách mạng Satoshi Cuộc cách mạng năm 2009 đã diễn ra hoàn toàn trong thầm lặng bởi nó quá bình lặng, có trật tự và hoàn toàn thuộc về thế giới công nghệ thông tin. Năm 2009, Satoshi Nakamoto đã đưa ra phần mềm mã nguồn mở nơi một đồng tiền số hóa, hay còn gọi là bitcoin, được đưa vào một cuốn sổ cái không thể thay đổi và minh bạch gọi là blockchain. “ Bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thế giới bằng cách chiến đấu với thực tại. Để thay đổi được thế giới, hãy làm ra một thứ mới mẻ đến nỗi thực tại trở nên lỗi thời” R.Buckminster Fuller  

Cách mạng Satoshi

Trang chủ Bitcoin Cách mạng Satoshi
Cách mạng Satoshi Cuộc cách mạng năm 2009 đã diễn ra hoàn toàn trong thầm lặng bởi nó quá bình lặng, có trật tự và hoàn toàn thuộc về thế giới công nghệ thông tin. Năm 2009, Satoshi Nakamoto đã đưa ra phần mềm mã nguồn mở nơi một đồng tiền số hóa, hay còn gọi là bitcoin, được đưa vào một cuốn sổ cái không thể thay đổi và minh bạch gọi là blockchain. “ Bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thế giới bằng cách chiến đấu với thực tại. Để thay đổi được thế giới, hãy làm ra một thứ mới mẻ đến nỗi thực tại trở nên lỗi thời” R.Buckminster Fuller  
crypto-co-the-tao-ra-mot-he-thong-chinh-tri-hoan-hao

Bài 36: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Crypto có thể tạo ra một hệ...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 3: Sự phân quyền Chương 8, Phần 6: Crypto có thể tạo ra một hệ thống...
mo-hinh-tap-trung-cua-crypto-va-su-tam-thuong-cua-cai-ac

Bài 33: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Mô hình tập trung của Crypto và...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 3: Sự phân quyền Chương 8, Phần 3: Mô hình tập trung của Crypto và sự...
crypto-va-ket-cau-cua-cuoc-dau-tranh-giai-cap

Bài 38: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Crypto và Kết cấu của Cuộc đấu...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 4: Nhà nước so với Xã hội Chương 9, Phần 2: Crypto và Kết cấu của...
Ky thuat doc bieu do nen trong trade coin

Bài 9: [SERIES] Cuộc Cách mạng Satoshi – White Paper của Satoshi làm gián...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Chương 1: Vấn đề bên thứ ba ủy thác Phần 2: Học thuyết tiền tệ White Paper của...
thi-truong-tu-do-co-the-cung-cap-luat-phap

Bài 39: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Thị trường tự do có thể cung...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 4: Nhà nước so với Xã hội Chương 9, Phần 3: Thị trường tự do có...
thi-hanh-luat-tu-do-cho-crypto

Bài 42: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Thi hành luật thị trường tự do...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 4: Nhà nước so với Xã hội Chương 9, Phần 6: Thi hành luật thị trường...
cach-mang-satoshi

Bài 49: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Phương tiện của Crypto chính là Kết...

Cầu vàng - Đà Nẵng Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 4: Nhà nước so với Xã hội Chương 10, Phần 6: Phương...
bai-13-cach-mang-satoshi

Bài 13: [SERIES] Cuộc cách mạng Satoshi – Chính phủ cho ra đời Crypto...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Chương 1: Vấn đề bên thứ ba được ủy thác Phần 3: Nỗ lực làm trái ý Satoshi  Chính...
bai-7-cach-mang-satoshi-01

Bài 7: [Series] Cuộc cách mạng Satoshi – Những câu chuyện cảnh tỉnh từ...

Chương 1: Vấn đề bên thứ ba được ủy thác Phần 2:  Học thuyêt tiền tệ Những câu chuyện cảnh tỉnh từ tiền kĩ thuật số...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN