Cách mạng Satoshi - Tạp Chí Bitcoin

Cách mạng Satoshi

Cách mạng Satoshi Cuộc cách mạng năm 2009 đã diễn ra hoàn toàn trong thầm lặng bởi nó quá bình lặng, có trật tự và hoàn toàn thuộc về thế giới công nghệ thông tin. Năm 2009, Satoshi Nakamoto đã đưa ra phần mềm mã nguồn mở nơi một đồng tiền số hóa, hay còn gọi là bitcoin, được đưa vào một cuốn sổ cái không thể thay đổi và minh bạch gọi là blockchain. “ Bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thế giới bằng cách chiến đấu với thực tại. Để thay đổi được thế giới, hãy làm ra một thứ mới mẻ đến nỗi thực tại trở nên lỗi thời” R.Buckminster Fuller  

Cách mạng Satoshi

Trang chủ Bitcoin Cách mạng Satoshi
Cách mạng Satoshi Cuộc cách mạng năm 2009 đã diễn ra hoàn toàn trong thầm lặng bởi nó quá bình lặng, có trật tự và hoàn toàn thuộc về thế giới công nghệ thông tin. Năm 2009, Satoshi Nakamoto đã đưa ra phần mềm mã nguồn mở nơi một đồng tiền số hóa, hay còn gọi là bitcoin, được đưa vào một cuốn sổ cái không thể thay đổi và minh bạch gọi là blockchain. “ Bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thế giới bằng cách chiến đấu với thực tại. Để thay đổi được thế giới, hãy làm ra một thứ mới mẻ đến nỗi thực tại trở nên lỗi thời” R.Buckminster Fuller  
cach-mang-satoshi- chu nghia ky thuat so

Bài 50: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Crypto thực hành chủ nghĩa vô chính...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 5: Giải cứu thế giới thông qua chủ nghĩa vô chính phủ Chương 11, Phần 1:...
cach-mang-satoshi-bai-5

Bài 5: [Series] Cuộc cách mạng Satoshi – Lý thuyết tiền tệ

Xem thêm: Cuộc cách mạng Satoshi – Chương 1 – Phần 1 – Mục 3 – Tư tưởng và chính trị Cuộc cách mạng Satoshi:...
cach-mang-satoshi-bai-8

Bài 8: [Series] Cuộc cách mạng Satoshi – Satoshi liệu có phải là một...

Cách mạng Satoshi: Cuộc Cách mạng của hi vọng Chương 1: Vấn đề bên thứ ba ủy thác Phần 2: Thuyết tiền tệ Satoshi liệu có...
Bài 57 [SERIES] Cách mạng Satoshi – Tránh gian lận bằng cách gia nhập vô chính phủ Crypto

Bài 57: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Tránh gian lận bằng cách gia nhập...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 5: Giải cứu thế giới thông qua chủ nghĩa vô chính phủ Chương 11, Phần 8:...
cach-mang-satoshi-bai-34

Bài 34: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Crypto và sự bất khả thi trong...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 3: Sự phân quyền Chương 8, Phần 4: Crypto và sự bất khả thi trong kiến...
mon-phai-jiu-jitsu-cua-crypto-tu-do-ca-nhan-vs-thay-doi-xa-hoi

Bài 43: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Môn phái Jiu-Jitsu của Crypto – Tự...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 4: Nhà nước so với Xã hội Chương 9, Phần 7: Môn phái Jiu-Jitsu của Crypto...

Bài 15: [SERIES] Cuộc cách mạng Satoshi- Các sàn giao dịch – Đánh đổi...

  Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Chương 1: Vấn đề bên thứ ba được ủy thác Phần 3: Nỗ lực đi ngược lại...
cuoc-cach-mang-crypto-se-khong-bi-tap-trung-hoa

Bài 45: [SERIES] Cách mạng Satoshi – Cuộc cách mạng tiền mã hóa sẽ...

Cách mạng Satoshi: Cuộc cách mạng của hi vọng Mục 4: Nhà nước so với Xã hội Chương 10, Phần 2: Cuộc cách mạng tiền mã...
cach-mang-satoshi-bai -4

Bài 4: [Series] Cuộc cách mạng Satoshi – Tư tưởng và chính trị

Xem thêm :  Cuộc cách mạng Satoshi – Chương 1 – Phần 1 – Mục 2 – Tại sao và bằng cách nào Chính...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

ty gia bitcoin tin tuc tien ao tien ao Tap chi bitcoin Tu van tien ao