Công nghệ Blockchain - Công nghệ Blockchain là gì? - Tạp Chí Bitcoin

Công nghệ Blockchain

Công nghệ Blockchain là gì ?

Định nghĩa cơ bản nhất của blockchain là một sổ cái được chia sẻ, số hóa không thể thay đổi sau khi giao dịch được ghi lại và xác minh. Tất cả các bên tham gia giao dịch, cũng như một số lượng đáng kể các bên thứ 3 duy trì một bản sao của sổ cái (tức là blockchain), điều đó có nghĩa là thực tế không thể sửa đổi mọi bản sao của sổ cái trên toàn cầu để giả mạo giao dịch. Thành công của Bitcoin, đã kích hoạt việc thành lập hàng ngàn loại tiền điện tử mới, dẫn đến ảo tưởng rằng ứng dụng duy nhất của công nghệ blockchain là để tạo ra tiền điện tử. Tuy nhiên, công nghệ blockchain có khả năng nhiều hơn là chỉ tạo ra tiền điện tử và có thể hỗ trợ những thứ như giao dịch yêu cầu nhận dạng cá nhân, đánh giá ngang hàng, bầu cử và kiểm toán độc lập khác.

 

Công nghệ Blockchain

Trang chủ Blockchain Công nghệ Blockchain

Công nghệ Blockchain là gì ?

Định nghĩa cơ bản nhất của blockchain là một sổ cái được chia sẻ, số hóa không thể thay đổi sau khi giao dịch được ghi lại và xác minh. Tất cả các bên tham gia giao dịch, cũng như một số lượng đáng kể các bên thứ 3 duy trì một bản sao của sổ cái (tức là blockchain), điều đó có nghĩa là thực tế không thể sửa đổi mọi bản sao của sổ cái trên toàn cầu để giả mạo giao dịch. Thành công của Bitcoin, đã kích hoạt việc thành lập hàng ngàn loại tiền điện tử mới, dẫn đến ảo tưởng rằng ứng dụng duy nhất của công nghệ blockchain là để tạo ra tiền điện tử. Tuy nhiên, công nghệ blockchain có khả năng nhiều hơn là chỉ tạo ra tiền điện tử và có thể hỗ trợ những thứ như giao dịch yêu cầu nhận dạng cá nhân, đánh giá ngang hàng, bầu cử và kiểm toán độc lập khác.

 

Cây Merkle là gì ?

Cây Merkle ( Merkle Tree ) là gì ? Cây Merkle ( Merkle Tree ) là một cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong...
Proof of Burn là gì ?

Proof of Burn là gì ?

Proof of Burn - POB ( Bằng chứng đốt cháy ) là gì ? Proof of Burn -BOB hay còn gọi là Bằng chứng đốt...
Private Key ( Khóa riêng tư ) là gì ?

Private Key là gì ?

Private Key là gì ? Private Key hay còn gọi là Khóa riêng tư, là một hình thức mã hóa tinh vi cho phép người...
Proof of Capacity - POC là gì

Proof of Capacity – POC là gì ?

Bằng chứng năng lực ( Proof of Capacity - POC ) là gì ? Bằng chứng năng lực ( Proof of Capacity - POC )...
tan-cong-phu-bui-la-gi

Tấn công phủ bụi là gì ?

Tấn công phủ bụi ( Dusting Attack ) là gì ? Một cuộc tấn công phủ bụi đề cập đến một loại hoạt động độc...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN