Hợp Đồng Thông Minh (Smart Contract) - Tạp Chí Bitcoin

Hợp Đồng Thông Minh (Smart Contract)

Hợp đồng thông minh là một bộ giao thức đặc biệt có mục tiêu là để đóng góp, xác nhận hay tiến hành quá trình đàm phán và thực hiện hợp đồng. Hợp đồng thông minh cho phép thực hiện giao dịch mà không cần thông qua một bên trung gian thứ ba. Những giao dịch này hoàn toàn dễ dàng theo dõi và không thể bị đảo chiều. Hợp đồng thông minh chứa toàn bộ những thông tin chi tiết về các điều khoản của hợp đồng và tự động thực hiện chúng.

 

Hợp Đồng Thông Minh (Smart Contract)

Trang chủ Blockchain Hợp Đồng Thông Minh (Smart Contract)

Hợp đồng thông minh là một bộ giao thức đặc biệt có mục tiêu là để đóng góp, xác nhận hay tiến hành quá trình đàm phán và thực hiện hợp đồng. Hợp đồng thông minh cho phép thực hiện giao dịch mà không cần thông qua một bên trung gian thứ ba. Những giao dịch này hoàn toàn dễ dàng theo dõi và không thể bị đảo chiều. Hợp đồng thông minh chứa toàn bộ những thông tin chi tiết về các điều khoản của hợp đồng và tự động thực hiện chúng.

 
Peer-To-Peer là gì ? 

Peer-To-Peer là gì ? 

Mạng hoặc máy tính ngang hàng Peer-To-Peer (P2P) là một kiến trúc ứng dụng phân tán, phân vùng các tác vụ hoặc khối lượng công...
Giáo sư Giesela Rühl : Hợp đồng thông minh trên blockchain phá vỡ luật truyền thống

Giáo sư Giesela Rühl : Hợp đồng thông minh trên blockchain phá vỡ luật...

Các hợp đồng thông minh dựa trên blockchain không thể chấp nhận được theo luật quốc tế riêng tư, Giáo sư Giesela Rühl, một...
25%-so-hop-dong-thong-minh-bi-nhiem-bug-nghiem-trong

25% số hợp đồng thông minh bị nhiễm bug nghiêm trọng!

Đối với mỗi vấn đề mà các hợp đồng thông minh giải quyết, chúng dường như dẫn theo một vấn đề khác. Trong một...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN