Trang chủ Tạp chí Cơ quan quản lý tài chính EU chi hơn 1 triệu Euro...

Cơ quan quản lý tài chính EU chi hơn 1 triệu Euro cho việc giám sát công nghệ tài chính và tiền mã hóa

lúc 13:00
Táng lên

Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) đã lên ngân sách hơn 1 triệu euro để theo dõi tài sản công nghệ tài chính và tiền mã hóa, theo một tài liệu được công bố ngày 4 tháng 10.

Cơ quan quản lý tài chính EU chi ngân sách hơn 1 triệu Euro cho việc giám sát công nghệ tài chính và tiền mã hóa

Được thành lập vào năm 2011 tại Paris, ESMA có mục tiêu phát triển một quy tắc thống nhất cho các thị trường tài chính của Liên minh châu Âu (E.U), cũng như cung cấp việc giám sát thị trường. Những người nắm quyền quản lý đã thành lập các ủy ban kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, bao gồm công nghệ thông tin (CNTT) và hoạt động trong lĩnh vực luật và quy định về chứng khoán.

Trong Chương trình Công việc Thường niên năm 2019, ESMA trích dẫn một chương trình 1,1 triệu euro và các mục tiêu của nó cho năm tiếp theo, bao gồm điều chỉnh và giám sát các hoạt động tài chính mới, tập trung vào tài sản công nghệ tài chính và tiền mã hóa.

Trong khuôn khổ đã được công bố, ESMA sẽ xác định các rủi ro liên quan đến các hoạt động và xu hướng như đã đề cập, và cung cấp các lời khuyên và đề xuất có liên quan khi cần thiết. Ngoài ra, ESMA đã đặt mục tiêu cung cấp hướng dẫn và tạo điều kiện cho việc triển khai Chỉ thị về Thị trường các Công cụ Tài chính Châu Âu (MiFID) để làm cho thị trường minh bạch hơn. Chương trình sẽ:

“Đạt được một cách tiếp cận phối hợp với quy định và giám sát cho các hoạt động tài chính mới hoặc cải tiến, và cung cấp lời khuyên để trình bày cho các tổ chức E.U, những người tham gia thị trường hoặc người tiêu dùng”.

Tháng trước, ESMA đã công bố kế hoạch của mình để mở rộng các hạn chế về các hợp đồng chênh lệch (CFD), bao gồm cả những loại dựa trên tiền mã hóa. Cơ quan này giải trình động thái của mình bằng lí lẽ về “mối quan tâm đáng kể về việc bảo vệ nhà đầu tư” liên quan đến việc cung cấp CFD cho các khách hàng bán lẻ.

Đầu tháng 3, ESMA đã tăng cường các yêu cầu đối với CFD. “Do đặc điểm cụ thể của tiền mã hóa như một loại tài sản, thị trường cho các công cụ tài chính cung cấp sự tiếp xúc với tiền mã hóa, chẳng hạn như CFD, sẽ được theo dõi chặt chẽ, và ESMA sẽ đánh giá liệu các biện pháp khắt khe hơn có cần thiết hay không”.

Vào tháng Chín, Think tank của Bỉ, Bruegel kêu gọi các bộ trưởng E.U thống nhất luật lệ về tiền mã hóa và giám sát kỹ hơn về cách thức chúng được phân phối cho các nhà đầu tư. Động thái này được đưa ra nhằm quản lý rủi ro liên quan trong khi vẫn khai thác được tiềm năng của công nghệ blockchain.

Nguồn: Tapchibitcoin/cointelegraph

Táng lên

MỚI CẬP NHẬT