Trang chủ Tạp chí ECB có kế hoạch sử dụng nhiều dữ liệu on-chain hơn để...

ECB có kế hoạch sử dụng nhiều dữ liệu on-chain hơn để theo dõi tài sản tiền điện tử

lúc 16:00
SHARE

ecb-co-ke-hoach-su-dung-nhieu-du-lieu-on-chain-hon-de-theo-doi-tai-san-tien-dien-tu

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã ban hành báo cáo mới cho thấy họ có kế hoạch sử dụng nhiều dữ liệu on-chain hơn để tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử.

Báo cáo có tiêu đề “Hiểu về hiện tượng tài sản tiền điện tử, rủi ro và các vấn đề đo lường nó” tiết lộ ECB đã xây dựng một hệ thống sử dụng dữ liệu tổng hợp chất lượng cao có sẵn trên mạng để nỗ lực phân tích hiện tượng tài sản tiền điện tử nhằm xác định và giám sát cách thức công nghệ tài chính có thể ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ và những rủi ro mà nó có thể gây ra cho cơ sở hạ tầng thị trường, thanh toán và ổn định tài chính.

Tuy nhiên, sử dụng dữ liệu có sẵn theo cách này bị giới hạn đối với giá trị của nó. Báo cáo giải thích dữ liệu để lại những “khoảng trống và thách thức”, ví dụ như các tổ chức tài chính tiếp xúc với tài sản tiền điện tử và dịch vụ thanh toán sử dụng các giao thức phân lớp.

Kéo theo đó là hàng loạt vấn đề như các công cụ phái sinh và đầu tư tiếp xúc với tài sản kỹ thuật số, các công ty tài chính chuyển sang lưu ký và các dịch vụ khác, các nền tảng thanh toán sử dụng tiền điện tử có khả năng ảnh hưởng đến chính sách tài chính và sự ổn định.

Mặc dù hiện tại “có bao hàm và/hoặc có thể quản lý được”, nhưng các liên kết như vậy với các công ty tài chính được quy định “có thể phát triển và tăng theo thời gian”.

Đi sâu vào chi tiết hơn về các vấn đề thu thập dữ liệu chính xác, cơ quan ngân hàng EU cho biết:

“Đặc biệt, rất khó để lấy dữ liệu công khai trên các phân khúc của thị trường tài sản tiền điện tử nằm ngoài radar của các cơ quan công quyền; một số nền tảng giao dịch tương đối kém thanh khoản có thể bị ảnh hưởng bởi lũng đoạn thị trường và không có sự thống nhất trong phương pháp, quy ước được sử dụng bởi các sàn giao dịch và các nhà cung cấp dữ liệu thương mại được thể chế hóa. Hơn nữa, nhu cầu dữ liệu mới và bất ngờ cũng có thể phát sinh nhờ vào những tiến bộ hơn nữa trong thế giới tài sản tiền điện tử và đổi mới có liên quan”.

Trong tương lai, ECB có kế hoạch đi sâu vào chi tiết hơn để phân tích về tài sản tiền điện tử và “sẽ tiếp tục làm việc với các chỉ số và dữ liệu bằng cách xử lý các thách thức phức tạp, ngày càng tăng khi phân tích các giao dịch giao thức on-chain và phân lớp”.

ECB sẽ tiếp tục tìm kiếm các nguồn dữ liệu mới để biết thông tin về các liên kết giữa các tài sản tiền điện tử và các công ty được quy định.

Về các giao dịch off-chain – các giao dịch được thực hiện ngoài blockchain và sau đó được tổng hợp lại on-chain trong ít giao dịch hơn, ECB cho biết họ sẽ tăng “tính sẵn sàng và minh bạch” của dữ liệu được báo cáo và các phương pháp được sử dụng để cung cấp số liệu, “hài hòa hóa, làm phong phú siêu dữ liệu và phát triển thực tiễn tốt nhất cho các chỉ số về tài sản tiền điện tử”.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Coindesk

• Cập nhật tin tức tại Telegram

Nexo

Vay Crypto chỉ từ 5,9% lãi suất hàng năm - bạn có thể sử dụng tiền một cách hiệu quả mà không cần bán coin. Kiếm tới 8% tiền lãi mỗi năm bằng stablecoin, USD, EUR & GBP với mức bảo hiểm lên tới 100 triệu.SHARE

MỚI CẬP NHẬT