Trang chủ Phân tích kỹ thuật Khuyến nghị Giao dịch: IOT ( IOTA)

Khuyến nghị Giao dịch: IOT ( IOTA)

lúc 23:33
Táng lên

Ý tưởng giao dịch này được dựa trên mức đảo ngược giá có thể từ mức hỗ trợ là 3 USD được xác nhận bởi đường RSI. Đường MACD biểu đồ hỗ trợ xu hướng gia tăng. Các nhà đầu tư có thể đặt mua ở mức giá 3.7USD và cắt lỗ ở mức giá 2.8USD. Mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn là 5USD và dài hạn là 10USD.. Nếu bạn không sử dụng Margin (vốn vay) thì bạn nên đầu tư 10% trong tổng số tiền mặt của bạn để mua nó.

Bang gia bitcoin

Tín hiệu giao dịch dựa trên biểu đồ Bitfinex

Giá Coin: IOT/ USD

Giá mua vào : 3.7 USD

Chốt lỗ : 2.8 USD

Mục tiêu lợi nhuận: 5 USD đến 10 USDT

Người viết: Disclaimer

Nguồn: Hacked.com
Xuất bản: tapchibitcoin.vn

Truy cập Telegram để bình luận: https://t.me/tapchibitcoinvn

MỚI CẬP NHẬT