Trang chủ Tạp chí Ngân hàng trung ương Rwanda đang nghiên cứu một sự ra mắt...

Ngân hàng trung ương Rwanda đang nghiên cứu một sự ra mắt tiền tệ kỹ thuật số

lúc 09:57
Táng lên

Ngân hàng trung ương Rwanda đang nghiên cứu phát triển và phát hành loại tiền kỹ thuật số của riêng mình.

Ngân hàng Quốc gia Rwanda (NBR) đang xem xét các nghiên cứu khác được thực hiện bởi các ngân hàng trung ương về chủ đề này, cụ thể là Ngân hàng Hoàng gia Canada, Ngân hàng De Nederlandsche (DNB) và Cơ quan tiền tệ Singapore, theo báo cáo từ BNN Bloomberg.

Tổng giám đốc Masozera Uwase được trích dẫn khi nói rằng các vấn đề chuyển đổi luôn đi đầu trong tâm trí ngân hàng trung ương.

Vẫn còn những lo ngại về cách chính xác bạn chuyển đổi toàn bộ tiền tệ thành dạng kỹ thuật số, cách phân phối số tiền đó và bạn có thể xử lý các giao dịch đó nhanh như thế nào, Uwase nói với Bloomberg.

Báo cáo được đưa ra ba tháng sau khi có cảnh báo từ ngân hàng trung ương về các vụ lừa đảo tiền điện tử. NBR đã liệt kê một số vụ lừa đảo được biết đến hoạt động trong nước và đưa ra lời khuyên về bảo vệ đầu tư từ các scamer.

Tuy nhiên, việc phát hành và phát triển một loại tiền kỹ thuật số Rwandan đã đi đến một câu hỏi về khó khăn công nghệ mà họ phải đối mặt, theo Uwase.

Thạch Sùng

Tạp Chí Bitcoin | Coindesk

• Cập nhật tin tức tại Telegram


Táng lên

MỚI CẬP NHẬT