Trang chủ Kinh nghiệm Trade Coin Phí Maker và Taker là gì ?

Phí Maker và Taker là gì ?

lúc 07:00
Táng lên

Hầu hết các sàn giao dịch crypto lớn trên thế giới đều hoạt động theo cơ chế thu phí maker và taker, trong đó cách tính phí giao dịch đối với maker và taker là khác nhau.

Maker là gì ?

Thuật ngữ này xuất phát từ ý tưởng của một nhà sản xuất thị trường. Đây là một người cung cấp thanh khoản cho thị trường bằng cách đặt lệnh giới hạn (mua hoặc bán) trên sổ lệnh, về cơ bản là giúp “tạo thị trường”. Do đó, họ được thưởng với mức phí phải chịu thấp hơn để thêm khối lượng vào sổ lệnh.

Taker là gì ?

Đây là người đặt hàng (mua hoặc bán) theo giá thị trường, ngay lập tức được lấp đầy (tức là đã lấy). Vì vậy, bởi vì họ đang lấy thanh khoản ra khỏi thị trường, lệ phí của họ thường cao hơn phí nhà sản xuất.

Ví dụ về tính toán phí chung:

Ví dụ 1:

Phí maker là 0,10% trên 10.000 USD = 10 USD phí | 9,990 USD net

Phí taker 0,20% trên 10.000 USD = 20 USD phí | 9,980 USD net

Ví dụ 2:

Maker giảm giá 0,01% trên 5,000 USD = 0,50 USD giảm giá | 5,000,50 USD net

Taker phí 0,15% trên 5,000 USD = 7,50 USD phí | 4,992,50 USD net

Thông thường, phí giao dịch của maker sẽ thấp hơn của taker. Nguyên do của vấn đề này nằm ở chỗ, một “maker” sẽ cung cấp khả năng thanh khoản cho Sổ lệnh – Order book (bằng cách đặt các “lệnh” có thể được khớp trong tương lai, chính điều này đã “tạo nên” thị trường; tương tự như việc trưng bày sản phẩm hàng hóa lên kệ hàng). Ngược lại, khi một “taker” nhận một lệnh trên Sổ lệnh, tức là người đó đã tiêu thụ mất một lượng thanh khoản từ Sổ lệnh (lấy đi một phần hàng hóa từ cửa hàng).

Người dùng sẽ được coi là một “maker” khi họ đặt một lệnh không được thanh khoản ngay tức thì, khi đó lệnh này sẽ được ghi lại trên Sổ lệnh trong trạng thái chờ khớp/hoàn tất lệnh sau đó khi có người khác chấp nhận.

“Taker” là người sẵn sàng chấp nhận đặt một lệnh có thể được khớp ngay lập tức với một lệnh khác có sẵn trong Sổ lệnh

(*Các Lệnh thị trường luôn đến từ các Taker do Lệnh thị trường không bao giờ được lên Sổ lệnh)

Phí giao dịch hầu hết được thanh toán ngay khi giao dịch được thực thi. Thời điểm Lệnh của người dùng được hoàn tất/giao dịch, Lệnh đó sẽ được liệt vào 1 trong 2 loại là thuộc “maker” hay “taker”. Khi đó, người dùng sẽ phải trả 1 trong 2 loại phí dành cho “taker” hay “maker”, tùy thuộc vào việc người dùng là maker – có Lệnh trên Sổ lệnh, hay là taker – người khớp Lệnh.

Theo Tapchibitcoin.vn

• Cập nhật tin tức tại Telegram
Táng lên

MỚI CẬP NHẬT