Trang chủ Blockchain Công nghệ Blockchain Target Hash là gì ?

Target Hash là gì ?

lúc 15:51
Táng lên

Target Hash là gì ?

Target Hash (băm mục tiêu) là một số mà tiêu đề khối băm (hashed block) phải nhỏ hơn hoặc bằng để một khối mới được trao. Target Hash được sử dụng để xác định độ khó của đầu vào và có thể được điều chỉnh để đảm bảo các khối được xử lý hiệu quả.

Cryptocurrency dựa trên việc sử dụng các blockchain có chứa lịch sử giao dịch và được băm xác nhận hoặc được mã hóa thành một chuỗi các số và chữ cái. Hashing bao gồm lấy một chuỗi dữ liệu có độ dài bất kỳ và chạy nó thông qua thuật toán để tạo ra một đầu ra có độ dài cố định. Đầu ra sẽ luôn có cùng độ dài, bất kể đầu vào lớn hay nhỏ. Việc sử dụng băm có nghĩa là bất kỳ ai giao dịch với blockchain đều phải nhớ hàm băm chứ không phải chính đầu vào. Mỗi khối sẽ chứa hàm băm của tiêu đề khối trước đó.

Giải mã và mã hóa blockchain được gọi là khai thác. Khai thác liên quan đến việc sử dụng máy tính để chạy các thuật toán băm để xử lý khối gần đây nhất, với thông tin cần thiết trong khai thác được tìm thấy trong tiêu đề của khối. Mạng cryptocurrency đặt một giá trị đích cho hàm băm này – hàm băm đích – và các thợ mỏ cố gắng xác định giá trị này là gì bằng cách kiểm tra tất cả các giá trị có thể.

Block Header (Tiêu đề khối) chứa số phiên bản khối, dấu thời gian, hàm băm được sử dụng trong khối trước đó, hàm băm của Merkle Root, nonce và băm đích. Khối được tạo bằng cách lấy hàm băm của nội dung khối, thêm một chuỗi số ngẫu nhiên (nonce) và băm lại khối. Nếu hàm băm đáp ứng yêu cầu của mục tiêu, thì khối được thêm vào blockchain. Đi qua các giải pháp để đoán nonce được gọi là bằng chứng công việc (POW) và người khai thác có thể tìm thấy giá trị được trao khối và trả bằng tiền điện tử.

Hàm băm mục tiêu cho Bitcoin là một số 256 bit và có thể được tìm thấy trong tiêu đề khối. Việc khai thác một khối yêu cầu người khai thác tạo ra một giá trị (nonce), sau khi được băm, nhỏ hơn hoặc bằng một khối được sử dụng trong khối gần đây nhất được mạng Bitcoin chấp nhận. Con số này nằm trong khoảng 0 – (tùy chọn nhỏ nhất) và 256 bit (tùy chọn lớn nhất), nhưng không chắc là số lượng tối đa. Vì hàm băm mục tiêu có thể là một số lượng lớn, người khai thác có thể phải kiểm tra một số lượng lớn các giá trị trước khi thành công. Một người khai thác không thành công phải chờ khối tiếp theo, điều này dẫn đến những người khai thác thích tìm giải pháp băm để chiến thắng một cuộc đua hoặc xổ số.

Target Hash được điều chỉnh định kỳ. Các hàm băm được sử dụng để tạo mục tiêu mới có các thuộc tính cụ thể được thiết kế để làm cho blockchain và crypto an toàn. Nó mang tính quyết định, nghĩa là nó sẽ tạo ra cùng một kết quả mỗi lần sử dụng cùng một đầu vào. Nó đủ nhanh để không mất quá nhiều thời gian để trả về hàm băm cho đầu vào. Nó cũng làm cho việc xác định đầu vào rất khó khăn, đặc biệt đối với số lượng lớn và thực hiện các thay đổi nhỏ đối với kết quả đầu vào trong một đầu ra băm rất khác nhau.

SN_Nour

MỚI CẬP NHẬT