Trang chủ Kiến Thức Tiền kỹ thuật số là gì ?

Tiền kỹ thuật số là gì ?

lúc 13:59
SHARE

Tiền kỹ thuật số (Digital Currency) là gì ?

Tiền kỹ thuật số là một dạng tiền tệ chỉ có sẵn ở dạng kỹ thuật số hoặc điện tử, và không ở dạng vật lý. Nó cũng được gọi là tiền kỹ thuật số, tiền điện tử , tiền tệ điện tử hay tiền mặt (digital money, electronic money, electronic currency, or cyber cash)

Định nghĩa tiền tệ kỹ thuật số (Digital Currency)

Tiền tệ kỹ thuật số là vô hình và chỉ có thể được sở hữu và giao dịch bằng cách sử dụng máy tính hoặc ví điện tử được kết nối với Internet hoặc các mạng được chỉ định. Ngược lại, các loại tiền tệ vật chất, như tiền giấy fiat và tiền đúc, là hữu hình và chỉ có thể giao dịch bởi những người nắm giữ chúng có quyền sở hữu vật lý của họ.

Giống như bất kỳ loại tiền tệ tiêu chuẩn nào, tiền kỹ thuật số có thể được sử dụng để mua hàng hóa cũng như thanh toán dịch vụ, mặc dù chúng cũng có thể được sử dụng hạn chế trong một số cộng đồng trực tuyến nhất định, như trang web trò chơi, web đánh bạc hoặc mạng xã hội.

tien-ky-thuat-so

Tiền tệ kỹ thuật số có tất cả các thuộc tính nội tại như tiền tệ vật lý và chúng cho phép các giao dịch tức thời có thể được thực hiện liền mạch để thực hiện thanh toán qua biên giới khi được kết nối với các thiết bị và mạng được hỗ trợ. Chẳng hạn, người Mỹ có thể thanh toán bằng tiền kỹ thuật số cho một đối tác ở xa ở Việt Nam với điều kiện cả hai đều được kết nối với cùng một mạng cần thiết để giao dịch bằng tiền kỹ thuật số.

Tiền tệ kỹ thuật số cung cấp nhiều lợi thế. Vì thanh toán bằng tiền kỹ thuật số được thực hiện trực tiếp giữa các bên giao dịch mà không cần bất kỳ trung gian nào, các giao dịch thường là tức thời và từ 0 đến thấp. Phí này tốt hơn so với các phương thức thanh toán truyền thống liên quan đến ngân hàng hoặc thanh toán bù trừ. Giao dịch điện tử dựa trên tiền kỹ thuật số cũng mang lại sự lưu giữ hồ sơ cần thiết và minh bạch trong giao dịch.

Sự khác biệt giữa các loại tiền kỹ thuật số, tiền ảo và tiền mã hóa ( Digital, Virtual, và Cryptocurrency )

Vì chúng tồn tại trong rất nhiều biến thể, tiền tệ kỹ thuật số có thể được coi là thay thế của tiền ảotiền mã hóa.

Nếu được phát hành bởi một ngân hàng trung ương của một quốc gia theo hình thức quy định, nó được gọi là Tiền tệ kỹ thuật số Ngân hàng trung ương (Central Bank Digital Currency – CBDC) có kế hoạch ra mắt phiên bản kỹ thuật số của các loại tiền tệ fiat bản địa của họ.

Cùng với CBDC được quy định, một loại tiền kỹ thuật số cũng có thể tồn tại ở dạng không được kiểm soát. Trong trường hợp thứ hai, nó đủ điều kiện để được gọi là tiền ảo và có thể nằm dưới sự kiểm soát của các nhà phát triển tiền tệ, tổ chức sáng lập hoặc giao thức mạng được xác định, thay vì được kiểm soát bởi một cơ quan quản lý tập trung. Ví dụ về các loại tiền ảo như vậy bao gồm tiền mã hóa và hệ thống tiền tệ được liên kết với phiếu giảm giá hoặc phần thưởng.

Tiền mã hóa là một dạng tiền tệ kỹ thuật số khác sử dụng mật mã để bảo mật và xác minh các giao dịch cũng như để quản lý và kiểm soát việc tạo ra các đơn vị tiền tệ mới. BitcoinEthereum là các loại tiền mã hóa phổ biến nhất. Vì tiền mã hóa không được kiểm soát, chúng cũng được coi là tiền ảo.

Về cơ bản, cả tiền ảo và tiền mã hóa đều được coi là hình thức của tiền tệ kỹ thuật số.

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook

Nexo

Vay Crypto chỉ từ 5,9% lãi suất hàng năm - bạn có thể sử dụng tiền một cách hiệu quả mà không cần bán coin. Kiếm tới 8% tiền lãi mỗi năm bằng stablecoin, USD, EUR & GBP với mức bảo hiểm lên tới 100 triệu.   Nào, hãy bắt đầu ngay bây giờ! →SHARE

MỚI CẬP NHẬT