Trang chủ Tin tức STO Token chứng khoán (STO) cần một giải pháp tốt hơn để phát...

Token chứng khoán (STO) cần một giải pháp tốt hơn để phát triển

lúc 11:15
Táng lên

Vào tháng tư năm 2017, Blockchain Capital đã huy động được 10 triệu đô la cho quỹ đầu tư của mình, một quỹ VC được mã hóa., Không giống như hầu hết các ICO cố tình tránh né luật pháp, nó đã tuân thủ luật chứng khoán của Hoa Kỳ, được phát hành dưới dạng token

Đây là sự khởi đầu của một làn sóng dự kiến ​​của cái gọi là chứng khoán mã hóa “tokenized” sẽ cung cấp chứng khoán tuân thủ pháp lý như token – một thay đổi sẽ làm tăng nhu cầu và thanh khoản giao dịch trong các chứng khoán này bằng cách tận dụng blockchain và công nghệ hợp đồng thông minh để tự động hóa các khía cạnh của giao dịch và sẽ cho phép các công cụ này cung cấp các tính năng mới, hữu ích dự kiến ​​sẽ tăng giá trị của chúng cho các nhà phát hành và người mua.

Theo luật của Hoa Kỳ, một loạt các công cụ tài chính được bao gồm trong định nghĩa về bảo đảm, bao gồm cổ phiếu (tức là vốn chủ sở hữu), trái phiếu (tức là nợ) và hợp đồng đầu tư (nhắc lại rằng SEC coi một số ICO là hợp đồng đầu tư). Mặc dù giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc gia như NYSE và NASDAQ có thể quen thuộc với hầu hết các nhà đầu tư, một loạt các miễn trừ theo quy định cho phép các nhà phát hành bán chứng khoán mà không phải công khai và phải chịu các nghĩa vụ báo cáo công khai đắt đỏ. Cái này được gọi là “vị trí riêng tư ” (private placements), các loại chứng khoán được sử dụng miễn trừ theo quy định, tùy thuộc vào đợt phát hành, có thể giới hạn số tiền huy động được, không gian của người mua có tiềm năng và được marketing các khoản đầu tư đó.

Mặc dù có những hạn chế này, nhưng vốn chủ sở hữu “vị trí riêng tư” giống như “round” là một lựa chọn phổ biến cho các startup. Các công ty phát triển nhanh và thâm dụng vốn thường sử dụng các “vị trí riêng tư” để tăng vốn trong khi vẫn là tư nhân; khoảng 270 công ty kỳ lân (unicorn) có giá trị hơn 1 tỷ USD đã sử dụng nó. Hầu hết các chứng khoán được mã hóa, ít nhất là ban đầu, sẽ là các vị trí riêng tư.

Các vị trí riêng tư chiếm hơn 2,4 nghìn tỷ đô la nợ và chứng khoán vốn được phát hành tại Hoa Kỳ trong năm 2017. Con số này thấp hơn cả thời gian đáng sợ nhất của thị trường ICO theo các đơn đặt hàng lớn. Không giống như ICO, vốn cung cấp giá trị như một sự phân xử theo quy định, thường không cung cấp các tiết lộ cần thiết về mặt pháp lý cho người mua và thường cung cấp quyền tương lai đối với quyền sản phẩm hoặc dịch vụ cho người mua của họ, chứng khoán được mã hóa sẽ phải tuân thủ luật pháp nước sở tại.

Hiểu rõ về các loại đó và các quyền được cung cấp cho người mua của họ là rất quan trọng để hiểu lý do tại sao token hóa chứng khoán sẽ cải thiện tiện ích, tính năng và thị trường của họ.

Một phân loại đề xuất

Việc cung cấp token chứng khoán, hay còn gọi là STO cho người dùng, được đặt ra để phân biệt việc cung cấp token của các ICO trước đó mà chủ yếu bỏ qua việc tuân thủ. Tuy nhiên, STO không nắm bắt được sự khác biệt về sắc thái giữa các loại chứng khoán được bán dưới dạng token.

Để làm rõ cuộc thảo luận, tôi đề xuất các thuật ngữ sau đây được sử dụng để mô tả các loại chứng khoán mã thông báo khác nhau đã tồn tại hoặc dự kiến ​​sẽ được phát triển:

1. ICO được bảo mật, a / k / a SICO: 

Đây là các tài sản mạng của Cameron, token tiện ích (utility tokens) của thế hệ ICO được cung cấp theo miễn trừ đăng ký để việc cung cấp của họ tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ. SICO thường không cung cấp các khoản nợ (một lời hứa có thể thực thi để trả nợ) hoặc vốn chủ sở hữu (nghĩa là tỷ lệ sở hữu theo tỷ lệ, quyền cổ tức, tham gia quản trị nhà phát hành) cho người mua của họ và thường ít bảo vệ nhà đầu tư, cung cấp các tiết lộ tối thiểu của nhà phát hành và đủ khả năng hạn chế truy đòi người phát hành. Các tài sản này thực sự là kỹ thuật số trừ khi được cung cấp dưới dạng sản phẩm thứ cấp được phân phối bởi nhà phát hành theo thỏa thuận đơn giản cho các token trong tương lai (SAFT) hoặc thỏa thuận tương tự.

2. Vốn chủ sở hữu hoặc nợ được mã hóa, a / k / a TED:

Đây là các chứng khoán truyền thống (tức là vốn chủ sở hữu / nợ) được phát hành dưới dạng token kỹ thuật số. Các sản phẩm này giống hệt với các vị trí riêng tư truyền thống ngoại trừ việc chúng được phát hành dưới dạng token, thay vì ở dạng mục nhập bảng tính hoặc một mảnh giấy. Những công cụ này cuối cùng sẽ kết hợp các tính năng và chức năng mới như báo cáo dữ liệu trực tiếp cho chủ sở hữu và quản trị tương tác.

3. Chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản được mã hóa, a / k / a TABS.

Đây là các token kỹ thuật số đại diện cho khiếu nại quyền sở hữu hoặc chia sẻ quyền sở hữu trong một tài sản hoặc nhóm tài sản. Danh mục này bao gồm các sản phẩm dựa trên yêu cầu đối với kim loại, đá quý, hàng hóa, chứng khoán, bất động sản, nghệ thuật, hàng hóa độc đáo và các tài sản khác được duy trì bởi nhà phát hành hoặc nhà phát hành.

4. Công cụ bảo mật giao dịch, a / k / a TSIs.

Những tài sản này là chứng khoán, được phát hành dưới dạng token, có thể được mua lại hoặc được chấp nhận bởi nhà phát hành hoặc người phát hành của người phát hành để đổi lấy sản phẩm hoặc dịch vụ. Quá trình mua lại hoặc chấp nhận các công cụ này cho phép nhà phát hành trực tiếp thu hồi nợ hoặc mua lại vốn chủ sở hữu để đổi lấy việc thực hiện dịch vụ hoặc cung cấp hàng hóa cho nhà đầu tư. Mặc dù các sản phẩm này chưa tồn tại và sẽ yêu cầu cập nhật một số luật chứng khoán nhất định để thực hiện, nhưng chúng đại diện cho một loại tài sản mới có thể được kích hoạt bằng cách mã hóa chứng khoán.

STO ! = ICO

Bỏ qua các loại chứng khoán được mã hóa dự kiến, thị trường nên hiểu các cách quan trọng khác mà chứng khoán được mã hóa thay đổi so với ICO.

1. Hầu hết các chứng khoán không phải là công cụ

Token chứng khoán sẽ không biến nó thành công cụ. Tổ chức phát hành chứng khoán có nghĩa vụ theo dõi quyền sở hữu và trong một số trường hợp nhất định, thay thế cổ phiếu chứng khoán bị mất hoặc bị phá hủy; nghĩa vụ này sẽ tiếp tục đối với chứng khoán ở dạng token.

2. Các vị trí riêng tư không được giao dịch tự do

Giao dịch chứng khoán đòi hỏi sự tham gia của (a) đại lý môi giới, (b) hệ thống giao dịch thay thế (ATS) hoặc (c) sàn giao dịch chứng khoán quốc gia. Công ty phát hành chứng khoán có khả năng mất quyền miễn đăng ký và buộc phải trở thành công ty báo cáo công khai nếu chứng khoán của công ty bị giao dịch vi phạm các hạn chế này. Do đó, chứng khoán được mã hóa sẽ được tạo trên một (a) blockchain riêng do nhà phát hành kiểm soát hoặc (b) blockchain công khai tuân theo mã hạn chế cho phép nhà phát hành kiểm soát và theo dõi các giao dịch của các tài sản này.

3. Các chuyên gia tư vấn ICO không nên tham gia vào việc cấu trúc hoặc marketing chứng khoán trừ khi họ có giấy phép phù hợp.

Thông thường, các chuyên gia tư vấn trước đây đã thiết kế các nền kinh tế dựa token hoặc các “tokenomics”, các ICO giờ sẽ được thay thế bởi Đại diện đã đăng ký của các đại lý môi giới, những người sẽ thực hiện cấu trúc bảo mật hoặc thiết kế bảo mật và đặt các chứng khoán đó theo luật pháp có liên quan . Các “Đại diện” đã Đăng ký này được cấp phép để thực hiện các dịch vụ này bằng cách vượt qua các kỳ thi chứng khoán tài chính FINRA và hoặc NASAA . Các tổ chức phát hành chứng khoán được mã hóa có thể dựa vào các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật và có thể nhận hỗ trợ cho thiết kế kỹ thuật nội bộ nhưng thường nên cấu trúc, marketing và đặt chứng khoán của họ thông qua “Đại diện” đã đăng ký của các đại lý môi giới để tránh vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.

Mặc dù STO thường được quảng cáo là sự xuất hiện mới nhất của ICO trên phương tiện truyền thông xã hội tiền điện tử, nhưng chúng là những sản phẩm khác nhau phải được xử lý khác nhau.

Làm thế nào để định giá một STO (Security Token)

CEO Binance Changpeng Zhao: Tại sao tôi không thích ICO gọi vốn quá nhiều tiền

SN_Nour

Tap chí Bitcoin

• Cập nhật tin tức tại Telegram
Táng lên

MỚI CẬP NHẬT