Tiền bitcoin Tiền ethereum Tiền ảo Tiền kỹ thuật số Tiền điện tử

Tiền điện tử

Tiền ethereum

Tiền ảo

Tiền kỹ thuật số

Tiền điện tử

tiền điện tử

tiền bitcoin

tiền ảo

tiền ethereum

tiền kỹ thuật số

Trí tuệ nhân tạo (AI)

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence – viết tắt là AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science). Là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người.

Trí tuệ nhân tạo khác với việc lập trình logic trong các ngôn ngữ lập trình là ở việc ứng dụng các hệ thống học máy (machine learning) để mô phỏng trí tuệ của con người trong các xử lý mà con người làm tốt hơn máy tính.

Trí tuệ nhân tạo (AI)

Trang chủ Trí tuệ nhân tạo (AI)

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence – viết tắt là AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science). Là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người.

Trí tuệ nhân tạo khác với việc lập trình logic trong các ngôn ngữ lập trình là ở việc ứng dụng các hệ thống học máy (machine learning) để mô phỏng trí tuệ của con người trong các xử lý mà con người làm tốt hơn máy tính.

Phát Minh Cuối Cùng – Trí tuệ nhân tạo và sự cáo chung của kỷ nguyên con người

Phát Minh Cuối Cùng – (Phần 5) Trí tuệ nhân tạo và sự cáo...

CHƯƠNG TRÌNH VIẾT CHƯƠNG TRÌNH . . . chúng ta bắt đầu phụ thuộc vào máy tính để phát triển thế hệ máy tính...
IoT

Blockchain và AI sẽ thúc đẩy mở rộng IoT như thế nào?

Internet of Things (IoT) được thiết lập lan rộng đến mọi khu vực của doanh nghiệp trong năm tới, để điều đó xảy ra,...
phat-minh-cuoi-cung-tri-tue-nhan-tao-va-su-cao-chung-cua-con-nguoi

Phát Minh Cuối Cùng – Trí tuệ nhân tạo và sự cáo chung của...

CÁCH KHÓ KHĂN Ngoại trừ những hậu quả của công nghệ nano , trong tất cả những loại thảm họa trên thế giới , không...

Phát Minh Cuối Cùng – Trí tuệ nhân tạo và sự cáo chung của...

NHÌN VÀO TƯƠNG LAI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO AGI về bản chất là rất , rất nguy hiểm . Và vấn đề này thực sự...
Phát Minh Cuối Cùng – Trí tuệ nhân tạo và sự cáo chung của kỷ nguyên con người (Phần 2)

Phát Minh Cuối Cùng – Trí tuệ nhân tạo và sự cáo chung của...

VẤN ĐỀ HAI PHÚT Cách tiếp cận với những nguy cơ tồn vong của nhân loại không thể theo kiểu thử sai . Sẽ...

Phát Minh Cuối Cùng – Trí tuệ nhân tạo và sự cáo chung của...

ĐỨA TRẺ BẬN RỘN Trí Tuệ Nhân Tạo ( Artificial Intelligence , viết tắt : Al ) danh từ lý thuyết và sự phát triển...
blockchain-ai

Trí tuệ nhân tạo và Blockchain: Hướng tới một tương lai tươi sáng hơn?

Blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI) là hai nền tảng của phong trào tính toán mới. Blockchain cung cấp một cách an toàn...

Các chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) nói gì về thu nhập cơ...

Cuộc săn tìm giải pháp cho vấn đề giữa tự động hóa và thất nghiệp đang ngày càng trở nên ráo riết và một...
AI

Trí tuệ nhân tạo: Hiện tại và tương lai

Trí tuệ nhân tạo trong những năm gần đây trở thành một phần của các chủ đề hàng ngày của chúng ta. Người tiên phong...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN