Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin XRP, ETH và các Altcoin khác cho thấy độ lệch đáng ngạc...

XRP, ETH và các Altcoin khác cho thấy độ lệch đáng ngạc nhiên so với Định luật Metcalfe

lúc 20:27
SHARE

Các loại altcoin phổ biến như ETH, XRP và TRX đã theo chân của BTC khi BTC tăng và giảm giá. Bitcoin, với mức vốn hóa thị trường là 207 tỷ USD, là loại tiền điện tử lớn nhất và các hoạt động on-chain của nó như khối lượng giao dịch, địa chỉ hoạt động, số lượng giao dịch,… đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của vốn hóa thị trường.

Vốn hóa thị trường của Altcoin khá thấp so với Bitcoin và công ty tiền điện tử Messari đã chia sẻ nghiên cứu cắt ngang của mình trong nỗ lực kiểm tra mối tương quan giữa vốn hóa thị trường của Altcoin và số liệu on-chain của nó.

“Mọi người biết rằng, về lâu dài, vốn hóa thị trường của Bitcoin phát triển song song với các hoạt động on-chain.

Nhưng với các loại tiền điện tử khác thì sao? Có bất kỳ mối quan hệ giữa giới hạn thị trường và dữ liệu on-chain?

Hôm nay chúng tôi đã làm một nghiên cứu cắt ngang về vấn đề này”

Trái với việc phân tích theo chuỗi thời gian (nghiên cứu các tiến bộ của một loại tài sản trong các khoảng thời gian khác nhau), Messari đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu cắt ngang để xác định dữ liệu cần thiết với nhiều loại tài sản tại một thời điểm.

Nghiên cứu đã xem xét 3 hoạt động on-chain để xác định xem liệu có mối tương quan giữa vốn hóa thị trường của Altcoin và số liệu của nó hay không.

xrp-eth-va-cac-altcoin-khac-cho-thay-do-lech-dang-ngac-nhien-so-voi-dinh-luat-metcalfe-1

Thanh khoản thị trường và khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua | Nguồn: Messari

Hình ảnh trên hiển thị đường phù hợp nhất giữa khối lượng giao dịch và vốn hóa thị trường lỏng trong đó mỗi dấu chấm trong biểu đồ đại diện cho một loại tài sản tiền điện tử. Ngoài ra, biểu đồ cũng vẽ bức tranh ngắn hạn về khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua liên quan đến thanh khoản của nó. Nói một cách đơn giản, có thể suy ra từ biểu đồ rằng Altcoin có vốn hóa thị trường cao nhất có khối lượng giao dịch cao nhất, nhưng điều này không khó để thay đổi.

Ngoài ra, biểu đồ thứ hai mô tả mối quan hệ giữa các địa chỉ hoạt động của Altcoin và vốn hóa thị trường trong 24 giờ. Như mong đợi, một xu hướng tương tự như biểu đồ đầu tiên có thể được nhìn thấy ở đây.

xrp-eth-va-cac-altcoin-khac-cho-thay-do-lech-dang-ngac-nhien-so-voi-dinh-luat-metcalfe-2

Thanh khoản thị trường và Số địa chỉ hoạt động trong 24 giờ qua. Nguồn: Messari

Biểu đồ cuối cùng cũng cho thấy xu hướng tương tự khi vốn hóa thị trường của các Altcoin cao nhất khi số lượng giao dịch cao nhất.

xrp-eth-va-cac-altcoin-khac-cho-thay-do-lech-dang-ngac-nhien-so-voi-dinh-luat-metcalfe-3

Thanh khoản thị trường và Số lượng giao dịch trong 24 giờ qua. Nguồn: Messari

Mặc dù những phát hiện này phù hợp với kết quả mong đợi, nó đã thách thức Định luật Metcalfe nổi tiếng cho biết sức mạnh của mạng lưới tỷ lệ thuận với bình phương của người dùng. Trong trường hợp này, mối quan hệ giữa tài sản tiền điện tử và giới hạn thị trường và số liệu on-chain được tìm thấy là tuyến tính.

Việt Cường

Tạp chí Bitcoin | Eng.ambcrypto

• Cập nhật tin tức tại Telegram

Nexo

Vay Crypto chỉ từ 5,9% lãi suất hàng năm - bạn có thể sử dụng tiền một cách hiệu quả mà không cần bán coin. Kiếm tới 8% tiền lãi mỗi năm bằng stablecoin, USD, EUR & GBP với mức bảo hiểm lên tới 100 triệu.SHARE

MỚI CẬP NHẬT